Контакти

Адрес: бул. „Черно Море“, 8180 Център, Приморско, България

тел: +359 887 420 710

e-mail: cinema@kp-hotels.bg