Контакти

Адрес: бул. „Черно Море“, 8180 Център, Приморско, България

mobile: +359 888 905 811

e-mail: cinema@kp-hotels.bg