Контакти

Адрес: бул. „Черно Море“, 8180 Център, Приморско, България

mobile: +359 878 445 090; +359 888 905 811

e-mail: cinema@kp-hotels.bg

Информация за нас:

Управляваща фирма: Кей енд Пи Хотелс ЕООД

Адрес на управление: гр. София, ул. Баба Илийца 42

ЕИК: 206065537